top of page

Splošni pogoji prejemanja e-novic

 

S prijavo na e-novice, poda prijavitelj izrecno privolitev, da Utrinek sanj, Zavod za spodbujanje lepše prihodnosti (v nadaljevanju: Upravljavec osebnih podatkov) zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1).

Utrinek sanj, Zavod za spodbujanje lepše prihodnosti, Bogišićeva ulica 6, 1000 Ljubljana (upravljavec) bo podatke (e-poštni naslov in telefonsko številko), ki ju pridobi ob prijavi na spletni strani http://www.utrineksanj.si, uporabljal za naslednje namene:

·        obveščanje o dogodkih;

·        pošiljanje e-novic in koristnih nasvetov po e-pošti;

·        pošiljanje e-poštnih sporočil ali sms sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih zavoda in partnerjev zavoda;

·        za statistične analize in segmentacijo uporabnikov

 

Upravljavec zagotavlja, da bo osebne podatke s katerimi upravlja, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter v skladu s statutom in svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec lahko za namene določene v teh splošnih pogojih, posreduje podatke o sodelujočih svojim pogodbenim partnerjem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun.

Osebne podatek bo upravljavec hranil do preklica soglasja za zbiranje osebnih podatkov. Preklic soglasja za zbiranje osebnih podatkov se pošlje na elektronski naslov info@utrineksanj.si.

 

 

 

bottom of page